Estée Lauder Dutch Jobs

Selecteer een taal

Dutch
Mobile estee lauder Logo
Global Jobs

The Estée Lauder Companies trekt de meest opmerkelijke mensen aan uit verschillende branches en versterkt hun talenten. Of zij nu in één van onze winkels, op een productielijn, bij ons hoofdkantoor in New York City of in één van onze filialen wereldwijd werken, onze medewerkers zijn trots op hun bijdrage aan ons succes.

Job Information

The Estee Lauder Companies Commercialization & Validation Engineer in Oevel, Belgium

Commercialization & Validation Engineer

Onder leiding van Senior Commercialization andValidation Engineer verantwoordelijk voor het aansturen van het sitecommercialisatieteam voor "Right First Time" technischecommercialisering van nieuwe producten en technologieën met topkwaliteit, dierobuust zijn en herhaalbaarheid van het productieproces garanderen, metnaleving van de regelgeving (validatie en documentatie), optimale cost, tegende kortst mogelijke doorlooptijd. In samenwerking met de manager, engageer jeen collaboreer je met de stakeholders van bij de start van de lancering tot deoplevering door te zorgen voor robuuste en werkzame technische plannen tercommercialisatie met oa risicoanalyse, plannen ter verbetering en technischmilestonemanagement.

 • Werkt samen metandere technische functies aan RFT technische commercialisering van nieuweproducten en technologieën die zorgen voor kwaliteit van wereldklasse, robuusteen herhaalbare procescapabilities, naleving van de regelgeving (validatie /documentatie), optimale kost, tegen de kortst mogelijke doorlooptijd.

 • Supporteert deleidinggevende bij het ontwikkelen en uitvoeren van robuuste site-specifiekecommercialiseringsplannen voor nieuwe producten en technologieën.

 • Validatieproceduresen -protocollen ontwikkelen / herzien en uitvoeren met betrekking tot apparatuur,nutsvoorzieningen en processen om ervoor te zorgen dat producten worden gemaaktin overeenstemming met de toepasselijke vereisten voor validatie vanregelgevende instanties en huidige praktijken in de industrie, inclusief InstallatieKwalificatie (IQ), Operatie Kwalificatie (OQ) protocollen voor apparatuurgebruikt bij de vervaardiging van OTC producten en processen, en PPQprotocollen voor bestaande en nieuwe producten en processen.

 • Identificeren,documenteren en onderzoeken van deviaties in samenwerking met cross-functioneleteams, zoals vereist om deze deviaties op te lossen en af te sluiten.

 • Samen met het commercialiseringsteam nieuweproducten en technologieën succesvol doorheen het project leiden mbv pFMEA /risicobeoordeling en remediatie, en ervoor zorgen dat dit aan de technischeteams duidelijk wordt gecommuniceerd

 • Vertegenwoordigen van de manager ofde site bij technische mijlpalen in het project, zodattechnischeproblemen worden geïdentificeerd en opgelost om voortgang te verzekeren, waarbijde verwachte en overeengekomen resultaten worden opgeleverd

 • In samenwerking met manager en team, henengageren tot en leiden door value-engineering initiatieven, kansen zien om dekwaliteit te optimaliseren, automatisering te benutten en te ontwikkelen ensamen te werken om ontwerp, proces, kosten en prestaties van nieuwe product- entechnologie-elementen te optimaliseren.

 • Het commercialiseringsteamvertegenwoordigen bij het design van de site (capability en capacity) zodat dejuiste elementen aanwezig zijn om nieuwe producten te lanceren, en dit terondersteuning van de category strategy en RFT lanceringen.

 • Inzichtverschaffen mbt de performantie van nieuwe machines (vereisten specificaties)om er mee voor te zorgen dat RFT doelen kunnen worden ingelost, ook op langeretermijn.

 • Inzicht verschaffen in kostbepalingvoor nieuwe lanceringen.

 • Aanzetten tot en leiden vanverbeterinitiatieven mbt commercialisering over de verschillendeproductcategorieën en -platformen.

 • Stimuleren vanmeten van het commercialiseringsproces versus overeengekomen KPI's; deteamprestaties beheren en de ROI van het team meten.

Master of gelijkwaardig door ervaring; mechanica, packaging, chemie

Analytisch (SPC, KPI rapportering)

Schriftelijke communicatie (rapportering)

Vlot in het Nederlands en het Engels

Bij voorkeur ervaring binnen: Manufacturing / Proces / Project engineering/Lean manufacturing/FDA Validatie

Ervaring in farma is een sterk pluspunt

Sterke leidinggevende capaciteiten en communicatieve vaardigheden

Overtuigingskracht en teamplayer

Stressbestendig en hands-on mentaliteit

Ploegendienst Overdag

Functie Manufacturing / Operations / Packaging

Type functie standaard

Dienstverband Fulltime

Primaire locatie Europe, Middle East, Africa-BE-VAN-Oevel

Organisatie Estée Lauder Companies

Language: nl

Job Number: 1912001

DirectEmployers